Execuţie și montaj reţele de instalaţii sanitare complete, obiecte sanitare la cel mai înalt standard, coloane alimentare apă rece și apă caldă, canalizare interioară și exterioară, bazine, drenaje, etc.

Oferim servicii complete pentru investiţii industriale și civile în domeniul instalaţiilor sanitare.

Instalaţii sanitare

• Lucrările de executat pot fi de diferite dimensiuni și grade de dificultate, proiectele realizate până acum ne recomandă pentru a aborda orice nouă provocare.

• Echipa noastră dedicată din specialiști are o vastă experienţă în domeniu și este pregătită pentru orice lucrare. Fiecare proiect în parte este privit cu maximă atenţie, grijă și seriozitate în vederea unui “lucru bine făcut”.

• Proiectare
• Executare
• Consultanţă
• Întreținere

 • Instalaţii de alimentare cu apă rece și apă caldă
 • Reţele exterioare pentru alimentare cu apă rece
 • Instalaţii de acumulare și ridicare a presiunii apei reci
 • Instalaţii de preparare a apei calde menajere sau industriale
 • Instalaţii de canalizare a apelor meteorice gravitaţionale sau
  vacuumatice
 • Instalaţii interioare de canalizare a apelor uzate menajere sau industriale
 • Instalaţii de combatere a incendiilor cu hidranţi, sprinklere și drencere
 • Staţii și sisteme de pompare
 • Bazine de incendiu sub- și supraterane
 • Reţele exterioare de canalizare menajeră și pluvială
 • Sisteme de epurare locală a apelor uzate
 • Sisteme de drenaj
 • Tratare și filtrare apă